Casemanagement

foto: Mike tekst & beeld 

Casemanagement dementie wordt gedefinieerd als: het systematisch aanbieden van gecoördineerde behandeling, zorg en ondersteuning door een vaste professional, die deel uitmaakt van een lokaal (multidisciplinair) samenwerkingsverband over de domeinen heen gericht op thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers, vanaf de start van het (medisch-en /of zorg-) diagnostisch traject, zo snel mogelijk als de persoon met dementie wil, zonder onnodige wachttijden of wachtlijsten. Casemanagement dementie eindigt na het overlijden van de persoon met dementie thuis of na opname in een woonvorm voor mensen met dementie (zoals in verpleeghuis), en de casemanagement professional biedt desgewenst nazorg aan de mantelzorger(s). Mocht overigens uit de medische diagnose blijken dat er geen sprake is van dementie dan stopt het casemanagement dementie.

Casemanagement dementie wordt door een groot deel van de mantelzorgers als noodzakelijk gezien om een persoon met dementie thuis te laten wonen. De meerderheid van de mantelzorgers (93%) die gebruik maken van casemanagement vindt dat de casemanager op tijd start. Ook over het contact met de professional die casemanagement dementie levert zijn mantelzorgers positief: ruim 90% had in 2016 zoveel contact als gewild met de casemanager en ruim 80% was tevreden over de kwaliteit van dit contact en over de communicatie met de casemanager (Jansen e.a., 2016). Om verwaarlozing en overbelasting mantelzorgers te voorkomen worden ook zorgweigeraars gestimuleerd om gebruik te maken van casemanagement dementie.

Het primaire doel van casemanagement is zodoende het optimaliseren van het welbevinden en de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten, het signaleren en adequaat handelen bij co-morbiditeit, stemmings- en gedragsproblemen, minimaliseren van emotionele problemen en overbelasting van naasten (spanning, angst, depressie) en uitstel van opnames of verplaatsingen naar andere woonvormen. . Zo lang mogelijk wordt het regelvermogen –zo nodig met ondersteuning– bij de persoon zelf en de naasten gelegd, waarbij het casemanagement dementie –anticiperend op de ontwikkelingen– steeds het evenwicht tussen draagkracht en draaglast van het cliëntsysteem bewaakt en bevordert vanuit de principes van persoonsgerichte en integrale zorg. De casemanagement professional ondersteunt zo de proactieve zorgplanning door middel van het gezamenlijke besluitvormingsproces in het dementietraject.

Begeleiding en ondersteuning via een vast aanspreekpunt casemanagement dementie is dus nodig bij het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en het omgaan met verlies en gebreken ten gevolge van vorderende dementie. Deze ondersteuning is extra belangrijk bij dementie, omdat het voortschrijden van de zieke kan leiden tot regieverlies op drie niveaus van:
1. de persoon met dementie zelf,
2. het clie ntsysteem (partner, gezin, familie, mantelzorgers),
3. het professionele- en informele systeem rondom het client systeem.

De casemanagement professional is een vast en laagdrempelig aanspreekpunt die het gehele ziekteproces thuis continu begeleidt en dit combineert met de eigen professionele hulpverlening. In de eerste fase van pluis/niet-pluis en diagnostiek staat het omgaan met de diagnose dementie door de cliënt en mantelzorgers centraal . Het leed en behoefte aan ondersteuning zijn thuis - zeker in de beginfase - niet direct of uitsluitend medisch of zorg-gerelateerd (www.kwadrantgroep.nl/sociale-benadering-dementie). De focus moet dus niet uitsluitend liggen op de hersenziekte. Juist het leven dóórleven vraagt veel van zowel mensen met dementie als de naasten, en vraagt om continu aanpassen aan onverwachte veranderingen.
De casemanagement professional evalueert periodiek de zorg- en dienstverlening aan de hand van de in deze zorgstandaard geformuleerde aanbevelingen.

De specifieke expertise en vaardigheden bij casemanagement dementie zijn uitgewerkt in Expertisegebieden;
Dementieverpleegkundige (V&VN, 2017)  
Maatschappelijk werkenden (BPSW, 2018). 

Beiden gebruikten het CanMEDS-model (Canadian Medical Education Directions for Specialists, van de Royal College of Physicians and Surgeons of Canada) dat zeven competenties onderscheiden, waardoor de expertisegebieden grotendeels overeenstemmen.

Heeft u een vraag?

Heeft u interesse in een lezing, workshop of scholing over casemanagement en of dementie neem vrijblijvend contact op

270.000

Aantal mensen met dementie

5

Ieder uur komen er 5 mensen met dementie erbij in Nederland

14 maanden

Gemiddeld duurt het 14 maanden voordat de diagnose wordt gesteld. 

1 op de 3

1 op de 3 vrouwen krijgt dementie 
1 of de 7 mannen krijgt
dementie

Gerben Jansen

Specialist in dementiezorg en casemanagement

Locatie

Middenstraat 67
4702 GB Roosendaal

Contact

Tel. +31 6 2455 1753
info@augusta-d.nl